5 év irodalmi előadásai Szolnokon

2014. július 13., vasárnap, 18:47

28 író, irodalomtörténész 51 előadást tartott Szolnokon az elmúlt 5 évben az Eső szervezésében (a Verseghy Könyvtárban, az Aba Novák Kulturális Központban és a város gimnáziumaiban), előbb a bérletvásárlók, majd pedig a Szépírók Társaságának anyagi támogatásával.

SZOLNOK, IRODALMI ELŐADÁSOK (2013/14)

 

Október 17. (csütörtök) 16 óra       

Ferdinandy György író, kritikus, nyugalmazott egyetemi tanár

               A magyar irodalom külföldön, irodalmunk fordíthatósága

Varga Gimnázium(rendhagyó óra): Ötvenhat az irodalomban

 

November 5. (kedd!) 16 óra

Vörös István prózaíró, kritikus, irodalomtörténész, esszéista

Van-e ironikus tudomány és tudományos költészet? (Irodalmi paródiák)

               Verseghy Ferenc Gimnázium (rendhagyó óra): Mi a cseh irodalom?

 

December 5. (csütörtök) 16 óra

Petőcz András író, költő, szerkesztő

                Az Isten-motívum megjelenése az újabb versekben

Verseghy Ferenc Gimnázium (rendhagyó óra): Az idegenség motívuma az Idegenek c. regény kapcsán

 

Január 23. (csütörtök) 16 óra

Füzi László szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész 

                Buda Ferenc költészete

                Verseghy Ferenc Gimnázium (rendhagyó óra): A magyar irodalom intézményrendszere  (folyóirat-kultúra stb.)

 

Február 20. (csütörtök) 16 óra

Bíró-Balogh Tamás író, irodalomtörténész

Az irodalom személyessége

               Varga Katalin Gimnázium (rendhagyó óra): A Beatlestól a vámpírokig (Benedek Szabolcsról)

 

Március 13. (csütörtök) 16 óra       

Forgách András író,drámaíró

Párhuzamos regényírók (Nádas Péter és kortársai)

            Varga Katalin Gimnázium (rendhagyó óra): Drámaíró rendezők, rendező drámaírók

 

SZÖVEGEK BESZÉLGETÉSE (2013)

 

Január 30. (szerda) 16.00

Szigeti Csaba irodalomtörténész

          A Lehetséges Történelem egyik példája (Darvasi László: Jaufre Rudel)

Verseghy Gimnázium (rendhagyó óra): Az olló és a ragasztó Weöres Sándor kezében

 

Február 21. (csütörtök) 16.00

Turczi István író, költő, műfordító, szerkesztő

A költészet nincs egyedül

Széchenyi Gimnázium (rendhagyó óra): Nem gáz, csak versek

 

Március 7. (csütörtök) 16.00

Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, kritikus

Megáll-e a vonat végre? (Elvágyódó nők Kosztolányi, Móricz, Parti Nagy Lajos műveiben)

Széchenyi Gimnázium (rendhagyó óra): A pályakezdések legendái (Kosztolányi és Móricz)

 

Március 21. (csütörtök) 16.00

Márton László regényíró, műfordító

Posztmodern középkor (Mit tanulhat egy modern író a Tristan és Isolda szerelméről szóló verses regényből?)

Verseghy Gimnázium (rendhagyó óra): Az író kitalál?

 

2013. április 18. (csütörtök) 16.00

Szilasi László író, kritikus, irodalomtörténész

Egy csepp méz – a verembe esett ember példázata (Baka István és a Kazinczy-kódex kapcsolatáról)

Tiszaparti Gimnázium (rendhagyó óra): Tömörkényről, arról, hogy hogyan beszél ő a szegénységről…

 

korTÁRSAK AZ IRODALOMBAN (2011/2012)

 

Október 27. (csütörtök) 16.00

Nosztalgiák a kortárs költészetben (Felélesztett és teremtett mítoszok: Na’Conxypan; Anakreón-továbbélések: Géher István, Vas István, Payer Imre;személyiségváltások: Botár Attila, Kemsei István, Orbán Ottó)

Előadó: Szepes Erika klasszika-filológus, irodalomtörténész, író, műfordító

                Varga Gimnázium (rendhagyó óra): Rékasy Ildikó költészetéről

 

November 17. (csütörtök) 16.00

A Sárkányfű köre és az irodalom medializálódása az ezredfordulón

Előadó: Szabó Tibor Benjámin prózaíró, kritikus, szerkesztő

                Széchenyi Gimnázium (rendhagyó óra): Könyvkiadásról, könyvterjesztésről, sikerkönyvekről, a könyvsikerek természetéről

 

December 15. (csütörtök) 16.00

Mellettem elférsz (Egy családregény ürügyén múltról, kötődésekről, gyökerekről)

Előadó: Grecsó Krisztián prózaíró, költő, szerkesztő

                Verseghy Gimnázium (rendhagyó óra): Beszélgetés

 

Január 19. (csütörtök) 16.00

Alakmás és önazonosság (Baka István és Sztyepan Pehotnij)

Előadó: Karádi Zsolt irodalomtörténész, főiskolai tanár

                Varga Gimnázium (rendhagyó óra): A Maszat-hegyen innen (Varró Dániel költészete)

 

Február 14. (kedd) 16.00

Kreatív írás, avagy hogyan barkácsoljunk irodalmat? (Tanulható-e az írás, mire elég a tehetség, létezik-e ihlet?)

Előadó: Lackfi János költő, író, műfordító, tanár, szerkesztő

Varga Gimnázium (rendhagyó óra): Beszélgetés

Március 8. (csütörtök) 16.00

Humor a kortárs irodalomban – paródiák és egyéb durva játékok (Varró Dániel, Orbán János Dénes és mások)

Előadó: Kiss László prózaíró, szerkesztő, tanár

Varga Gimnázium (rendhagyó óra): Otthon lenni a világban (Benedek Szabolcs novellái)

 

Március 29. (csütörtök) 16.00

Mi is az a szabad vers? (A szabad vers típusai napjaink költészetében)

Előadó: Vilcsek Béla irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár

Varga Gimnázium (rendhagyó óra): Radnótiról

 

ÍRÓK A TÖRTÉNELEMBEN – TÖRTÉNELEM AZ IRODALOMBAN (2010/ 2011)

 

Október 21. (csütörtök) 15.30

Történelem érintésközelben, avagy egy családregény megírása

Előadó: Saád Katalin író

 

November 25. (csütörtök) 15.30

A sokadik eltévedt lovas, avagy történetek a történelemben

Előadó: Márton László író, drámaíró, műfordító

 

December 2. (csütörtök) 15.30

Wass Albert és az erdélyi magyar irodalom

Előadó: Márkus Béla irodalomtörténész, egyetemi oktató

 

Január 20. (csütörtök) 15.30

Detektív – történész – regényíró. A múlt újraalkotása

Előadó: Bánki Éva író, irodalomtörténész, egyetemi oktató

 

Február 3. (csütörtök) 15.30

Ami a történelemből kimarad

Előadó: Darvasi László író

 

Március 24. (csütörtök) 15.30

Kosztolányi és a történelem

Előadó: Bíró-Balogh Tamás író, irodalomtörténész, egyetemi oktató

 

Április 7. (csütörtökön) 15.30

Hunyadi: egy nagyszabású történelmi regénysorozat tanulságai

Előadó: Bán Mór (Bán János) író, újságíró, az Új Néplap főszerkesztője

 

OLVASÁS – VILÁGÉRTÉS (2009/2010)

 

Október 8-án (csütörtökön) 15.30-kor

Jelek és jelrendszerek a költészetben és a világban

Előadó: Fűzfa Balázs irodalomtörténész, tankönyvíró, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense

 

November 12-én (csütörtökön) 15.30-kor

Columbo-módszer a verselemzésben

Előadó: Simon Ferenc tanár, kritikus, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium tanára

 

November 24-én (kedden) 15.30-kor

A Sorstalanság regényben és filmen

Előadó: Szirák Péter kritikus, irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem docense

 

December 10-én (csütörtökön) 15.30-kor

A manga világsikere és megítélése

Előadó: Sárközy Bence a Magvető Könyvkiadó főszerkesztője

 

Január 28-án (csütörtökön) 15.30-kor

Művészetek és médiumok

Előadó: Szirák Péter kritikus, irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem docense

 

Február 16-án (kedden)18 órakor

Tiszta tűz (irodalmi párosok)

Előadó: Vámos Miklós író

 

Március 18-án (csütörtökön) 15.30-kor

Az ismeretlen Móricz

Előadó: Szilágyi Zsófia kritikus, irodalomtörténész, a Pannon Egyetem docense

 

Április 22-én (csütörtökön) 15.30-kor

1956 az emigráció irodalmában

Előadó: Ferdinandy György író, kritikus, nyugalmazott egyetemi tanár