Antall István

2012/3 - A révülés tehetsége – Pogány Gábor Benő mitikus alakváltásai

2001/2 - A teljes azonosulás

2001/2 - Menekülés a stílustól

2001/1 - Mozgó célpont

2001/1 - A Barbaricum szelídsége

2000/3 - Az utolsó Szindbád