Simon Ferenc

2017/2 - A betű multimédiája avagy a visszhang poétikája (Kele Fodor Ákos: Echolália)

2015/3 - A deKONstrukció nyelvelője (Vass Tibor: A Nagy Bibin)

2012/4 - A változó vershelyzetek poétikája (Szenti Ernõ: Idõtest)

2011/1 - A posztmodern szövegmennyország

2009/2 - A beszédcselekvés (po)etikája

2006/4 - A véletlen metaforái

2006/3 - „kinéz hát rajta és mindent belát”

2004/4 - A lírai irányok arányai

2004/2 - A „Columbo-módszer” mint (irodalom)értelmezési modell

2003/3 - A „Columbo-módszer” mint (irodalom)értelmezési modell a középiskolában

2003/1 - Tudósítás a fehér pokolból

2002/4 - A szöveguniverzum háttérsugárzása

2000/1 - A töredékesség teljessége