Még ébren vagy, Hang se vagy

Még ébren vagy

Még ébren vagy, mikor a kedd szerdába for-
dul; a hétemeletnyi mélyben egy autó fölriad –
vaktában szétküldött jeleire válaszul
mintha benned ordítozna valaki,
egyre dühödtebben,
a megsebzett géptest jajgatását
visszhangozva,
álmodból támadj fel,
ébredj a valóra,
ijja, ijja – – –

Láthatatlan fák semmi-ágai
ropognak, gyerekkezek
pingálta égi testek a falakon körös-

körül; szelíden
figyelnek, amint
kínlódó pléhbogár
a másik oldaladra fordulsz.
Szíved halálnyi halkan dobban.

 

Hang se vagy

Hang se vagy
épp csak megnevezhető érzés
mosollyá szelídülő nevetés :))
képernyő villogása
lefagyott üzenet
végéhez nem érkező mondat
sorvégről lemaradó pont
ősrégi arc (:
fájdalom némasága

Vissza a tetejére